.NET YAZILIM UZMANI - FRM

Yayın Tarihi: 07.11.2018 - Referans #: FRM-07112018-.NET

Genel Bilgiler
 
  • Proficiency in English Proficiency in: .Net Core, C#, ASP.Net, MVC / Webforms / Services, JavaScript, MS SQL, HTML, CSS,
  • Experience in cloud infrastructures (AWS, Azure) and source control systems (Git, SVN),
  • Good understanding of software engineering QA methodologies, tools, and processes Strong analytical skills and attention to detail,
  • Ability to work successfully in a team setting,
  • BSc / MSc degree in computer science or engineering,
  • 2+ years of experience in software development,
  • No military obligation for at least two years for male candidates,

 

BENEFITS No cost savings on technology and software Have invaluable experience in growing startup environment Cool office with a relaxing garden.

 Facebook'ta Paylaş    Twitter'da Paylaş    LinkedIn'de Paylaş

Pozisyona Başvur
CV Gönder : job@renahr.com   
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunları hükümleri gereği; RenaHR’a bildireceğim kişisel verilerimin; kaydedeceği, sınıflandıracağı, işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncellenebileceğini ve yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere verilerimin paylaşabileceği hususu bilgim dahilinde olarak başvurmak istiyorum.